Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT06G5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31K6

Етичен Кодекс за поведение на служителите в областна администрация Варна

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 13.09.2022

Тук може да се запознаете с етичният кодекс за поведение на служителите в областна администрация Варна.