Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4C63
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4CE7
Държавна собственост Военни паметници Регистър на издадените заповеди за разрешаване изработване на ПУП, за одобряване на ПУП и на техните изменения Разрешени заварени индивидуални права на използване Обществени поръчки Областна транспортна схема Дейност на комисии и съвети Списък на язовирите на територията на Област Варна

Публични регистри

Дата на публикуване: 28.03.2022
Последна актуализация: 28.03.2022