Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0E90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31A5

Военни паметници

Дата на публикуване: 04.04.2022
Последна актуализация: 12.09.2022

Регистър на военните паметници в област - Варна