Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q74
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3106

Проекти изпълнявани от областна администрация Варна

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.08.2022

Страницата се актуализира!!!

Информация по проект: RECONECT
Дата на публикуване: 05.04.2024