Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QF4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O4

Указател

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 30.08.2022

Областен управител: Марио Смърков, телефон: 052 688 222, факс: 052 632 365, е-поща: governor@vn.government.bg;

Заместник областен управител: Симеон Костадинов, телефон: 052 688 202, факс: 052 600 953, е-поща: s.kostadinov@vn.government.bg

Директор дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" (АКРРДС): Мирена Дамбова, телефон: 052 688 320, е-поща: akrrds@vn.government.bg

Център за административно обслужване: Атанас Минчев, телефон: 052 688 120, е-поща: e-office@vn.government.bg