Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U4
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U5
Банкови сметки Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 28.03.2022
Последна актуализация: 11.04.2022

Центърът за административно обслужване (ЦАО) на Областна администрация Варна се намира на партера в сградата на администрацията с адрес:

п.к. 9000, гр. Варна, ул. „Преслав” 26.

Работно време: от 09:00 до 17:30 часа. /без прекъсване/

Телефон за връзка: (+359 052) 688 120

Адрес на електронна поща: e-office@vn.government.bg

 

Тук може да проверите вашите заявления.

/Това става с персонален код получен в центъра за административно обслужване при подаване на заявление./