Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Банкови сметки

Дата на публикуване: 24.03.2022
Последна актуализация: 03.08.2023

Наеми обезщетения и такси - IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД

Депозити и гаранции - IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД

Булстат на администрацията: 000093360, МОЛ: Андрияна Андреева