Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 28.03.2022
Последна актуализация: 28.03.2022

Паркиране:

  • синя зона с парко място за инвалиди срещу входа на администрацията;

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за: 

  • гишетата за заявяване и получаване на документи;
  • информацията за услугите;

За клиенти със специфични потребности:

  • ЦАО е на партерния етаж в сградата на ОА - Варна;
  • място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.;
  • обслужване на 2 самостоятелни гишета;

В ЦАО на Ваше разположение са:

  • столове, маси и пособия за попълване на заявления;
  • безплатен интернет;
  • възможност за сканиране, копиране и принтиране;
  • ползване на тоалетна.