Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Областна комисия по чл.7А от УПОА Областна комисия по транспорт Областна епизоотична комисия Областна комисия "Военни паметници" Областна комисия по безопасност на движението в Област Варна Областна комисия по заетост Комисия за обследване на речните легла извън урбанизираната територия на селищата от област Варна Комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени Кризисен щаб COVID-19 /комисия/ Областна комисия за възстановяване и подпомагане

Областни комисии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2022

- Областна комисия по чл.7А от УПОА;

- Областна комисия по транспорт;

- Областна епизоотична комисия;

- Областна комисия "Военна паметници";

- Областна комисия по безопасност на движението в Област Варна;

- Областна комисия по заетост.