Z6_PPGAHG800PC710606D73ME1285
Z7_PPGAHG800PC710606D73ME12O6

Областна комисия по чл.7А от УПОА

Дата на публикуване: 27.04.2022
Последна актуализация: 13.09.2022

Комисията е сформирана на основание чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации.

 

Комисията разглежда постъпилите предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Варна.

Протокол 21 от 30.10.2017г.
Дата на публикуване: 20.05.2022

Протокол 20 от 08.08.2017г.
Дата на публикуване: 20.05.2022