Z6_PPGAHG800PC710606D73ME1SS1
Z7_PPGAHG800PC710606D73ME1S22

Областна епизоотична комисия

Дата на публикуване: 27.04.2022
Последна актуализация: 13.09.2022

Областната епизоотична комисия е създадена на основание чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Комисията се свиква от нейния председател при нужда – по решение на Национален център, министър или опасност от възникване и разпространение или възникнало вече огнище на заразна болест по животните в областта. Комисията дава експертно становище, съставя конкретни планове и определя мерки за опазване здравето на хора и животни, ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести по животните, които се предават от животните на човека. 
На основание на решенията на комисията Областният управител издава конкретни заповеди. Решенията на комисията се изпращат до кметовете на общини и до службите, които участват в изпълнението на мерките.

Правилник - Епизоотична комисия
Дата на публикуване: 18.09.2023

Протокол - 4 от 2020г.
Дата на публикуване: 18.05.2022

Протокол - 3 от 2020г.
Дата на публикуване: 18.05.2022

Протокол - 2 от 2020г.
Дата на публикуване: 18.05.2022

Протокол - 1 от 2020г.
Дата на публикуване: 18.05.2022

Заповед РД-19-7706-134 /състав/
Дата на публикуване: 17.05.2022