Z6_PPGAHG800PC710606D73ME1CA3
Z7_PPGAHG800PC710606D73ME1CQ1

Областна комисия "Военни паметници".

Дата на публикуване: 27.04.2022
Последна актуализация: 13.09.2022

Областна комисия „Военни паметници” към Областния управител на област Варна е създадена на основание чл. 6 от Закона за военните паметници.

  • Комисията води областен регистър и картотека на военните паметници;
  • Комисията предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им;
  • Координира изпълнението на дейностите и задачите по този закон от общините, отделните физически и юридически лица, граждански комитети и други.

 

Страницата е в процес на актуализация!