Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI0

Областна комисия по безопасност на движението в Област Варна.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 10.01.2023

Комисията е създадена в изпълнение на § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.

 

ФУНКЦИИ:
Координира и контролира решаването на проблеми по безопасността на движението в област Варна и приема сигнали и мерки за нейното подобряване.

 

От ТУК може да изтеглите образците в архивен файл.

Протокол №3 от 20.09.2023г.
Дата на публикуване: 27.09.2023

Годишен областен доклад - 2022г.
Дата на публикуване: 25.01.2023

Протокол №5 с приложение.
Дата на публикуване: 03.01.2023

Протокол от заседание -29.06.2022г.
Дата на публикуване: 11.07.2022

Заповед за корекция РД-22-7712-28
Дата на публикуване: 29.06.2022

Заповед за корекция РД-22-7712-27
Дата на публикуване: 29.06.2022

Ревизирана областна план-програма 2022г.
Дата на публикуване: 09.05.2022

Правилник ОКБД
Дата на публикуване: 09.05.2022