Z6_PPGAHG800PC710606D73ME1SP5
Z7_PPGAHG800PC710606D73ME1S56

Областна комисия по транспорт

Дата на публикуване: 27.04.2022
Последна актуализация: 13.09.2022

Областната комисия по транспорт е създадена на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Комисията подпомага областния управител при провеждане на държавната политика в областта на транспорта, като изразява становища по предоставяните ѝ за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско равнище и прави предложения до областния управител.
Обсъжда предложенията на общините за промени в областната транспортна схема и ги предлага на Областния управител за утвърждаване.
Обсъжда предложенията на общините за промени в републиканската транспортна схема и ги предлага на Областния управител за съгласуване.

РЕШЕНИЕ №РД-23-7710-2 от 23.02.2024г
Дата на публикуване: 26.02.2024

ОБЯВЛЕНИЕ от 31.03.2023г.
Дата на публикуване: 03.04.2023

РЕШЕНИЕ №РД-23-7710-1 от 31.03.2023г.
Дата на публикуване: 03.04.2023

Областна транспортна схема
Дата на публикуване: 23.01.2023

Обявление за спешна мярка
Дата на публикуване: 27.10.2022

Протокол от 04.02.2022г.
Дата на публикуване: 20.05.2022

Заповед за определяне на председател
Дата на публикуване: 20.05.2022

Заповед за определяне на състава.
Дата на публикуване: 20.05.2022