Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHJDA6
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHJDQ4

Комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени

Дата на публикуване: 09.11.2023
Последна актуализация: 09.11.2023

 

Страницата е в процес на актуализация