Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR7
Областен експертен съвет по устройство на територията Областен съвет за енергийна ефективност Областен съвет по сигурността Областен съвет за наука и висше образование Областен съвет за противодействие и превенция на корупцията Областен съвет за развитие Областен съвет по условия на труд Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси Областен съвет за тристранно сътрудничество Областен съвет за култура Областен съвет за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Варна Областен консултативен съвет "Младежки дейности и спорт" Областен координационен съвет с координационен център за съдействие на бежанците от Украйна Областен консултативен съвет по здравеопазване и социални дейности Регионален съвет за развитие СИР Областен съвет за намаляване на риска от бедствия Щаб за изпълнение на областния план при защита от бедствия

Областни съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2022

- Областен експертен съвет по устройство на територията;

- Областен съвет за енергийна ефективност;

- Областен съвет по сигурността;

- Областен съвет за наука и висше образование;

- Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията;

- Областен съвет за развитие;

- Областен съвет по условия на труд;

- Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси;

- Областен съвет за наука и висше образование;

- Областен съвет за тристранно сътрудничество;

- Областен съвет за култура