Z6_PPGAHG80094170602PMB0U2A35
Z7_PPGAHG80094170602PMB0U2AJ6

Областен съвет за наука и висше образование

Дата на публикуване: 26.04.2022
Последна актуализация: 13.09.2022
  • Съветът за наука и висше образование провежда държавната политика на регионално ниво;
  • Периодично разглежда и анализира състоянието и проблемите на образованието на регионално ниво;
  • Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности.

 

Страницата е в процес на актуализация!