Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI3

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 01.09.2022

Областният съвет за тристранно сътрудничество на област Варна е консултативен орган създаден в изпълнение на чл. 3б от Кодекса на труда.
Председател е заместник областен управител на област с административен център Варна.
Областният съвет е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно равнище по въпроси, свързани с:

  • Трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
  • Здравословните и безопасните условия на труд;
  • Заетостта, безработицата и професионалната квалификация;
  • Общественото и здравното осигуряване;
  • Доходите и жизненото равнище;
  • Въпроси, свързани с бюджетната политика;
  • Социалните последици от преструктурирането и приватизацията;
  • Трудови и социални конфликти.
Правилник - ОСТС
Дата на публикуване: 11.05.2022