Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18E2
Контактна форма Карта на областта Контакти областна администрация

Областна администрация Варна

Дата на публикуване: 15.12.2021
Последна актуализация: 04.04.2022

адрес: България, 9000, гр. Варна, ул. „Преслав” №26

телефон: +359 52 688 120

факс: +359 52 632 365

e-mail: e-office@vn.government.bg

ЕИК: 000093360