Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0
Общи сведения Общините в областта Държавни институции Учебни заведения Здравни заведения Икономическо развитие Възможности за инвестиции Културен календар Галерия

За Областта

Дата на публикуване: 24.03.2022
Последна актуализация: 24.03.2022

Област с административен център Варна се намира в Североизточен регион на Република България. Съседни от север, са област Добрич , на запад област Шумен. От юг граничи с област Бургас. Източната граница на областта съвпада с държавната граница на Република България чрез Черно море.

карта на областта