Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36

Икономическо развитие

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 09.06.2022
 • Водеща в страната по БВП на човек от населението.
 • Основни икономически сектори: пристанищни дейности, корабоплаване, кораборемонт, туризъм, химическа индустрия, машиностроене, текстилна индустрия, хранително-вкусова промишленост, мебелно производство, строителство и селско стопанство.

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

 • Логистичен мост между Европа, Русия, Украйна, страните от Кавказкия регион, Близкия и Далечен Изток.
 • Обработва всички видове товари – над 7,5 милиона тона товари на година • Успешно работи по технологиите за комбинирани превози;
 • Работи целогодишно в денонощен режим;
 • Има връзка с Националната железопътна и пътна мрежа;
 • Пристанище за обществен транспорт с национално значение;
 • Пресечна точка на транспортни коридори № 7 (Рейн – Майн - Дунав), №8 (Италия – Албания – Македония – България) и № 9 (Хелзинки – Санкт Петербург – Молдова – Румъния – България).

МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ ВАРНА

 • Второ по големина в страната;
 • Осъществява връзка с около 100 направления в над 30 държави в Европа и Азия;
 • През юни 2006 г. летищата във Варна и Бургас са отдадени на концесия за 35 години на немско-българският консорциум “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД срещу инвестиции в размер на над 403 милиона eвро, включително за изграждане на нови пътнически терминали;
 • След рехабилитацията, Летище Варна отговаря на всички международни и европейски стандарти и може да приема самолети от типа на „Боинг“ 747;
 • През декември 2011 г. започна изграждането на новите пътнически терминали на летищата във Варна и Бургас. Завършването им е предвидено през 2013 г.

ТУРИЗЪМ

 • Развитие на целогодишен поливалентен туристически продукт - балнеоложки, културен, конгресен, екологичен и селски туризъм.
 • Град Варна - туристически център със световна известност, обявен за морски курорт през 1926 година;
 • 5 големи морски курортни комплекса – “Златни пясъци”, “Св. Св. Константин и Елена”, “Ривиера”, “Слънчев ден”, “Камчия’.

МОРСКА ИНДУСТРИЯ

 • Включва: корабоплаване, пристанища, корабостроене и кораборемонт, морски ресурси, морска наука и образование, всички дейности и услуги, обслужващи морския бизнес.
 • Осигурява: около 11 % от приходите в областната икономика.

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Съсредоточена в Девня - девненският химически комплекс осигурява 16% от продукцията на националната химия. Солвей Соди АД Солвей Соди АД е акционерно дружество, в което партньори са белгийският индустриален концерн "Солвей", турският холдинг "Шишеджам" и Европейската банка за възстановяване и развитие. Най-големият завод за синтетично производство на калцинирана сода в Европа и един от най-големите в света - производствен капацитет от 1.2 млн. тона годишно. Девня Цимент АД Водещ български производител и износител на цимент и клинкер. През 2008 г. дружеството"Девня цимент" АД, собственост на италианското дружество "Италчементи груп" започва реализацията на най-големия си инвестиционен проект в България.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Растениевъдството заема по-голям дял от селското стопанство, а зърнопроизводството формира 60-70 % от общата продукция;
 • Лозята заемат 41 669 дка, от които 94 % са винени и 6% -десертни;
 • Алтернативни дейности развити в селските райони: коневъдството, занаятчийството, рибовъдството, отглеждането на маслодайни култури, билки, гъби и др.