Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Учебни заведения

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 07.02.2024

 На територията на областта има 5 висши учебни заведения :

 

5 научно-изследователски института: