Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EA5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3164
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3166

Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 05.04.2022

Съгласно заповед на областния управител на област Варна No РД-12-7706- 376/23.11.2012г, изменена със заповед No РД-13-7706-386/14.10.2013г, за служител, който да разглежда заявленията за достъп до обществена информация и да изготвя решенията по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, е определен юрисконсулт в дирекция „АПОФУС” Светослав Василев – сл. тел.052 688 313, раб. време: от понеделник до петък – 8.30 – 17.00ч. Писмените и устни заявления по ЗДОИ се подават в центъра за административно обслужване на Областна администрация Варна, тел. 052 688 120, в периода 09:00 – 17:00ч от понеделник до петък.

Варна, ул.Преслав 26 - партерен етаж