Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3643
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M4

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2022

9000, гр.Варна, ул.Преслав 26 

тел.052 688 120, е-поща: e-office@vn.government.bg

 

Заявления и запитвания също може да отправяте и чрез - Система за сигурно електронно връчване - edelivery.egov.bg

с лице към хората