Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36I2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31E6

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2022

Областна администрация Варна
гр. Варна 9000
ул.Преслав № 26
e-mail: e-office@vn.government.bg
тел. (052) 688 120
Работно време на центъра за административно обслужване: от 09.00 до 17.30 без прекъсване

с лице към хората