Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обява кореспонденция с РИОСВ 28-00-8371/А2

Дата на публикуване: 11.10.2022
Последна актуализация: 11.10.2022

Във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух, от дейност на "Агрополихим" АД, гр. Девня и проведена кореспонденция между Областния управител на област с административен център Варна и директора на РИОСВ-Варна - публикуваме получено писмо от РИОСР с изх.N:28-00-8371/A2 от 10.10.2022г.