Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед №РИ-23-8500-2 от 26.05.2023г. за определяне на купувач.

Дата на публикуване: 26.05.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

Заповед №РИ-23-8500-2 от 26.05.2023г. за определяне на купувач от открита тръжна процедура обявена със Заповед №РД-23-7714-1 от 10.04.2023г.