Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 07.04.2022

Областна администрация – Варна се старае да осигури висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.