Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

Анкети на Областна администрация Варна

Административно обслужване
Доволни ли сте от административното обслужване на Областна администрация Варна?
Какво е наложително да се подобри в административното обслужване на областна администрация Варна?