Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK3
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T7

Контакти АВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2022

Асоциация по ВиК - Варна

9000, гр.Варна, ул."Преслав" №26

тел:052 688 304

e-mail: vik.asociacia.vn@abv.bg

 

Банкова сметка:

Инвестиционна банка АД клон Варна

IBAN: BG57IORT81641000016900

BIC: IORTBGSF