Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8009S11062THSUA504E4

Образователната инициатива на Областна администрация – Варна „Открито за държавната администрация“ – с епизод 3 и 4

Дата на публикуване: 01.12.2023
Последна актуализация: 01.12.2023

На голям интерес от младите хора – ученици и студенти се радва образователната инициатива на Областна администрация – Варна „Открито за държавната администрация“. Само днес областният управител професор Андрияна Андреева, заместник областните управители Антоанета Петрова и Огнян Рачев, директорът на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ Мирена Дамбова и експерти от Областна администрация – Варна ще посрещнат две групи участници в инициативата.
          Преди обед за първи път в Областна администрация ще влязат студенти, изучаващи право, "Защита на ноционалната сигурност", "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" от ВСУ „Ч. Храбър“. Те ще имат възможност да научат повече затова как се осъществява държавното управление в региона, какво означава постигането на съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионална политика, както и какви са правните и фактически действия по придобиване, разпореждане и управление на държавното имущество, по съставянето на актовете за държавна собственост.
           В следобедните часове, от 15,00 часа лична среща с областния управител  и с неговия екип ще имат едни от най-институционално грамотните млади хора във Варна, които са част от Школата по гражданско образование в ОДК – Варна.
Нетърпеливи сме за тази среща, защото очакваме различният поглед върху работата на държавната институция и то от млади хора, които са имали възможност да гостуват в национални и европейски институции и организации.
            Образователната инициатива „Открито за държавната администрация“ е в изпълнение на една от целите, поставени в ежегодната програма на Областна администрация - Варна, посветена на утвърждаването на ефективна политика в сферата на гражданското образование, за подкрепа на личностното развитие на младите хора в област Варна.

фасада областна администрация