Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8009S11062THSUA504E4

КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ В СПЕШЕН ПОРЯДЪК ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОПАДНАЛИЯ УЧАСТЪК ДО РИБАРСКИЯ ПЛАЖ

Дата на публикуване: 07.12.2023
Последна актуализация: 07.12.2023

Ерозията на брега, която продължава от години и лошите метеорологични условия са провокирали пропадането към брега на две дървета и асфалтовата настилка на участък от крайбрежната алея близо до Рибарския плаж във Варна. В спешен порядък представители на Областна администрация – Варна, на Геозащита /регистър на свлачищата/, на РД ПБЗН – Варна и Община Варна направиха оглед на пропадналия участък.
             „Това е процес, който се наблюдава от доста време в този участък и е вследствие на морската абразия, която подмива ската, а от поривите на вятъра дърветата са уязвими“, намира експертът от Геозащита Борис Младенов.  Участъкът е компрометиран, но вече е обезопасен с ограничителна лента.  Община Варна ще изгради временен парапет, за да е по-безопасно преминаването на гражданите, уточнява началникът на РД ПБЗН комисар Тихомир Тотев.
              Сред първите действия, които експертите ще предприемат е да бъде спряно движението на превозни средства в района на пропадането, като ще бъдат допускани само автомобили със специален режим. Тази ограничителна мярка ще остане до момента, в който не бъде извършено цялостно брегоукрепване и обезопасяване на района.
               Предписанията за извършването на конкретни брегоукрепителни мероприятия  са в компетентността на Геозащита, която ще изготви цялостен проект. След като бъде готов и изпратен до Областна администрация – Варна, предстои проектът да бъде отправен до Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Оттам могат да дойдат и средствата за изграждане на ново брегоукрепително съоръжение.
                 Експертите, които бяха днес на огледа намират, че падналите към брега дървета и настилката макар и временно могат да ограничат действието на морските вълни и подкопаването на брега.

Дървета