Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8009S11062THSUA504E4

НАД 7 МЛН. ЛЕВА ЩЕ Е ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, КОИТО „ВИК – ВАРНА“ ООД ЩЕ НАПРАВИ В РАЗЛИЧНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2024 Г.

Дата на публикуване: 15.02.2024
Последна актуализация: 15.02.2024

Веселин Русев – директорът на „ВиК – Варна“ ООД  представи на областния управител професор Андрияна Андреева списък с обектите от стратегическо значение за общините, които водоснабдителното дружество може да поеме като ангажимент за изпълнение през 2024 година. Ръководството на компанията е инициирало срещи с по-голямата част от кметовете на общини от Варненска област, като са били постигнати следните договорености:
За Община Аврен
В рамките на 2024 година ще продължи работата по осъществяването на връзка от водопровод „Камчийски пясъци“ до населени места в община Аврен.
Ще бъдат проучени вариантите и при техническа възможност  ще се осъществи водоподаване от сондажа в с. Венелин към с. Садово, за да се облекчи водоснабдяването на Аврен. Тази стъпка е част от усилията на ръководството на „ВиК – Варна“ да се облекчи положението на селата, които през лятото са с режим на водата.
Община Долни чифлик 
Актуални за общината са проблемите с водоснабдяването на с. Солник, за което е нужно независимо захранване. Проектирането, в което участват и специалисти от ВиК - Варна е пред финализиране. Работата по него ще започне след осигуряване на финансиране.
Общината, заедно с Девня, имат защитен проект в Плана за възстановяване и развитие за изграждане на пречиствателна станция в двете общини. Средствата вече са осигурени. Ръководството на „ВиК – Варна“ поема ангажимент да окаже пълно съдействие на общинската администрация в процеса на реализация.
    За Община Суворово
С оглед на проблемите с водоснабдяването на с. Баново и по желание на общината ще бъде подменена тръбата, захранваща селото от водоем, дълга 1,5 км.
В Суворово ще бъдат подменени 500 м етернитов водопровод Ф200.
Ще бъде направено водопроводно отклонение 150 м. по ул. „Околчица“.
Ще бъде подменена и канализацията по улиците „Кочо Честименски“ и „Райна Княгиня“.
Община Вълчи дол
Възможно най-бързо ще бъде въведен в експлоатация изграден вече сондаж, който ще захранва селата Страхил, Звънец, Войводино, Брестак и част от град Вълчи дол.
За Община Провадия
Инвестиционната програма на „ВиК – Варна“ в общината е на стойност 261 500 лева. По-важните обекти от тях са:  
Подмяната на напорен водопровод Ф200 от ПС „Черковна-2“ до РШ „Неново“;
Реконструкция на канализация на ул. „Бойко Желев“;
Доставки и монтаж на 5 помпени агрегата на стойност над 100 000 лв и др.
Община Белослав
В община има редовно водоподаване, но е постигната договореност за оптимизиране на съществуващата мрежа и проучване на възможностите за допълнителни сондажи на територията на общината. 
Община Дългопол
ВиК – Варна поема ангажимент за подмяна на 150 метра водопровод в с. Поляците. Ще бъдат подменени 7 помпени агрегат, ще бъде направена и реконструкция в пречиствателна станция „Дългопол“.  
Община Бяла
Съгласно инвестиционната програма на ВиК дружеството за 2024 г., в община Бяла ще бъдат подменени 570 м. водопровод по ул. „Хан Крум“, а общината със собствени средства ще изгради канализация и осветление. 
Предстоят срещи с останалите кметове на общини от област Варна.
Общата стойност на инвестициите, които „ВиК – Варна“ ООД ще направи в различни обекти на територията на Варненска област през 2024 г. надхвърлят 7 млн. лева.
По време на срещата с областния управител, директорът на „ВиК-Варна“ ООД Веселин Русев посочи, че по предварителни данни, ръстът на печалбата на водното дружество спрямо 2022 г. ще бъде над 2 пъти. При отчетени 2 320 000 лева преди данъчно облагане за 2022 година, предварителните разчети на дружеството след една година управление на новия ръководен екип сочат печалба от 5 млн. лева за 2023 г.. С тази печалба „ВиК – Варна“ ООД има шанс да се превърне в дружеството-отличник във водния сектор за 2023 година. Към 31.12.2023 г. дружеството няма просрочени задължения към персонала, бюджета, доставчиците, банките и към други контрагенти.
 

ВиК