Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8009S11062THSUA504E4

Областният управител на област с административен център Варна – г-н Марио Смърков се срещна с генералния консул на Република Турция.

Дата на публикуване: 19.01.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

Областният управител на област с административен център Варна – г-н Марио Смърков се срещна с генералния консул на Република Турция в гр. Бургас – г- жа  Сенем Гюзел.

Срещата  се проведе по инициатива на турската страна. На нея бяха обсъдени двустранните отношения в сферата на туризма, икономическите връзки и културното сътрудничество. Участниците в срещата бяха единодушни, че между народите на двете страни са установени топли, добросъседски връзки. Г-жа Сенем Гюзел сподели своите отлични впечатления от морската столица и провежданите многобройни културни събития. Тя сподели, че във връзка с отбелязването на 100 годишнината от обявяването на Турция за Република на територията на региона предстоят да бъдат реализирани мащабни културни  прояви.