Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8009S11062THSUA504E4

20 септември – Ден без загинали на пътя

Дата на публикуване: 20.09.2023
Последна актуализация: 20.09.2023

       За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира "Ден без загинали на пътя" в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември 2023 г. Мотото на кампанията е „ОСТАНИ ЖИВ! ПАЗИ ЖИВОТА!“ .
         По повод ежегодната инициатива на ROADPOL, в заседателната зала на Областна администрация - Варна, се проведе трето редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област Варна /ОКБДП/. Припомняме, че през месец юли тази година Комисията бе отличена с първа награда за „Най-активна областна комисия, ангажирана с проблематиката на пътната безопасност“ от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/.
           На заседанието присъстваха повечето от членовете, включени в състава на Комисията, заместник областният управител Огнян Рачев, а чрез видеоконферентна връзка участие взеха и представители на ДАБДП .
         Бяха обсъдени въпроси, свързани с пътната безопасност на територията на област Варна, в това число предприетите по компетентност действия от различни институции във връзка с постъпили към Областната комисия жалби, сигнали и предложения за подобряване на пътната безопасност.
На дневен ред са и въпросите, свързани с исканията за инфраструктурни подобрения на градската среда, за рехабилитация или за изграждането на безопасни пътни съоръжения и пътни участъци между селата и градовете в областта.
         По повод искане на областния управител за предприемане на действия за преустановяване неправомерния престой и паркиране на МПС около учебни заведения, градини и ясли, които създават задръстване в пиковите часове и предпоставки за възникване на ПТП, днес Регионално управление Образование и Сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Варна представиха пред Комисията организираните от тях действия за подобряване безопасността на преминаващите МПС около цитираните учебни заведения. Съставът на Комисията приветства създадените интерактивни площадки за обучения по безопасност на движението, които има във все повече училища и градини, както и създадената организация за разпространение на информационни материали по пътна безопасност на първокласниците във всички училища.
          Дейността на Комисията, вкл. проведените заседания и взетите решения, както и Годишни доклади и План-програми на всички 12 общини и Областна администрация Варна е общодостъпна и се съдържа на официалната интернет страница на Областна администрация Варна, рубрика „Областни съвети и комисии“ – подрубрика Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
„Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество“

работна среща