Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8009S11062THSUA504E4

ДВЕ ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА НА РУСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА

Дата на публикуване: 24.02.2024
Последна актуализация: 24.02.2024

Две години след началото на войната на Русия срещу Украйна, Областна администрация – Варна категорично осъжда грубото нарушение на международното право от страна на Руската федерация и посегателството срещу териториалната цялост на Украйна. 
Подкрепяме всяко усилие на българското правителство, с което предлага помощ и подкрепа за Украйна, с което настоява за защитата на живота и здравето на цивилните граждани от региона, в това число и живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство. 
Вярваме, че международната общност ще продължи усилията, с които настоява Руската федерация да прекрати военните действия и да се върне към спазване на международното право в пълен обем.

банер