Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8009S11062THSUA504E4

Позиция на Марио Смърков, областен управител на област Варна по повод Решение № 310/10.03.2023г. на Административен съд Варна.

Дата на публикуване: 28.03.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

Провокиран от разпространявана в социални мрежи и медиите информация, относно изхода от административно дело № 1559 от 2022г. по описа на Административен съд Варна в период на кампания, предвид предстоящите избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. си позволявам да направя Ваше достояние своята позиция. Уверявам Ви, че същата е формирана след анализ на съдебния акт, материалите събрани по делото и за да се отстои обществения интерес. 
Отнасям се с уважение към публичните изяви, както и инициативи на представителите на политическите партии, но правомощията на областния управител и в частност защитата на обществения интерес не могат и не следва да бъдат използвани за постигане на цели, стоящи пред участващите в изборите формации, още по-малко да бъдат употребени в хода на предизборна кампания. Вярвам, че решенията на областния управител следа да са надпартийни и не могат да бъдат присвоявани от никого. Държавната служба не е династично право.
Държа на прозрачността в работата на Областна администрация Варна и давам обратна връзка за решения, които са станали факт през  периода, в който съм определен да изпълнявам длъжността областен управител. За 18-те месеца, през които съм изпълнявал длъжността са взети много решения, но същите не стават обект на дебат, въпреки че са били от изключително значение за областта. Резонно възниква въпроса: Защо само определени решения имат такъв отзвук, като настоящия казус?
Сходно развитие се получи, когато от Областна администрация Варна бе оспорено решението на Общински Съвет – Варна, касаещо акциите на Пловдивския панаир, при положение, че изпълняващият длъжността – областен управител е призван да упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. Държавата чрез своите служители защитава интересите на обществото (Конституция на Република България). Във връзка, с което  намирам, че  реализирането на правото на областния управител да обжалва като страна по дело може да бъде представено като акт на репресия или да се интерпретира в нечия полза, извън принципа на справедливостта. Не случайно спорът е отнесен към съда.  Депозирането на жалба от страна на областния управител е гледна точка на страна участник в процеса, имаща право да търси благоприятен изход от процеса. Съдебните производства по АПК се развиват в две отделни фази. С постановяването на второинстанционното (касационното) решение административноправният спор се счита за разрешен и даденото по него съдебно разрешение влиза в сила. Това е редовното или естествено, нормално инстанционно развитие на съдебните производства по АПК. По развитите съображения е депозирана жалба от областния  управител срещу решение №310/10.03.2023г. на Административен съд Варна. 
Разчитам на коректност, етичност и разбиране, тъй като различната гледна точка следва да се приема с уважение. В жалбата сме развили своите съображения, на база на  които не споделяме изводите на съда.
 

Позиция - областен управител