Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8009S11062THSUA504E4

"ТЯ" - ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА ЖЕНСКИ ОБРАЗИ ОТ МУЗЕЙНИЯ ФОНД НА ГХГ БОРИС ГЕОРГИЕВ - ВАРНА

Дата на публикуване: 29.02.2024
Последна актуализация: 29.02.2024

 Събитие, за което вярваме, че дълго ще се говори.
Професор Андреева, която е не само патрон на изложбата, но и един от вдъхновителите за нея припомня думи, изречени от познавачи на голямото изкуство. Те казват, че "да рисуваш женски образи е като да обхванеш необятното".  Затова пък неповторимо е ще е усещането да се докоснем до стила, с който всички художници, чиито женски образи ще видим в предстоящата изложба пресъздават своя прочит за Нея – Жената. 
             Нетърпеливи сме за този празник !

baner