Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8009S11062THSUA504E4

Новини от 16.01.2023г.

Дата на публикуване: 17.01.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

На 16 януари 2023г. областният управител на област с административен център Варна г-н Марио Смърков се срещна с г-н Мориц Зайлер, ръководител  на икономическия отдел в Посолството на ФР Германия и представители на Германо-Българската  индустриално – търговска камара /ГБИТК/. По време на срещата бяха обсъдени актуални теми като предимствата  и капацитета на Варненския регион във връзка с  Националния план за възстановяване и   устойчивост,   влизане на България в Еврозоната, алтернативни източници за енергия и прилагането на нови технологии. Бяха засегнати въпроси  за развиване на културно-историческия туризъм, двустранните контакти в областта на транспорта, образованието и културата, необходимостта от увеличаване броя на квалифицираните кадри във връзка с новите предизвикателства пред бизнеса. 
Д-р Митко Василев,  главен управител на ГБИТК,  и Кармен Вранчев - мениджър Фирми членове и събития, запознаха областния управител с дейността на ГБИТК,    създадена през 2004г. на базата на междуправителствено споразумение. В нея членуват над 550 германски, български и международни компании и организации в България. Целта на най-голямата двустранна камара в България е да създава платформи за контакти, партньорства и обмен на информация между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти. ГБИТК е официалното представителство на германската икономика в България, информира за икономическите характеристики на дестинациите Германия и България и работи в интерес на двустранните икономически отношения. 
Областният управител на област с административен център Варна представи икономическия профил на  областта и подчерта, че Германия е ценен и един от водещите търговски партньори на България и  изключително високо цени германските инвестиции, които насърчават икономиката на страната ни и гарантират нейния устойчив растеж. Той изрази готовност  за пълно съдействие и подкрепа на сътрудничеството между германски и български фирми и институции, за подобряване условията за бизнес и участието в съвместни проекти и инициативи.
В края на срещата г-н Марио Смърков, областен управител на област с административен център Варна  увери гостите, че ще продължава да работи за развитието и задълбочаването на създаденото  преди години взаимноизгодно сътрудничество,  подкрепено с подписано двустранно споразумение от кметовете на двете населени места Варна и Хамбург.

среща от 16.01.2023г.

среща от 16.01.2023г.