Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Техническа профилактика до 10:00ч. на 03.01.2023г. в ЦАО

Дата на публикуване: 29.12.2022
Последна актуализация: 29.12.2022

На 03.01.2023г. /вторник/ поради техническа профилактика центърът за административно обслужване в Областна администрация – Варна, ще започне работа от 10:00 ч..

областна администрация Варна