Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Учебни заведения

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

 На територията на областта има 5 висши учебни заведения :

  • Икономически университет;
  • Медицински университет;
  • Технически университет;
  • Висше военноморско училище;
  • Варненски свободен университет.

 

5 научно-изследователски института:

  • Институт по океанология;
  • Институт по хидро и аеродинамика;
  • Институт по рибарство и аквакултури;
  • Институт по воден транспорт;
  • Институт по металознание.