Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР - ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА

Дата на публикуване: 28.08.2021
Последна актуализация: 16.06.2023

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЕКРЕТАР"  - ПРЕКРАТЕНА!