Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UC0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U95

Избори

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 25.09.2023

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. ЦИК предоставя разяснителни материали.

Материалите от разяснителната кампания – видео клипове, банери и др.