Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областни управители

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 25.09.2023

Антоанета Петрова

Антоанета Петрова

телефон - 052 / 688 224; факс - 052 / 600 953

e-mail: a.petrova@vn.government.bg

 

приемни дни: всеки първи четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00 ч.

записване: понеделник преди приема 9:00 до 12:00 ч. в центъра за административно обслужване на   адрес - гр.Варна, ул. Преслав №26 /партерен етаж/, тел. 052 688 120, е-поща e-office@vn.government.bg

 

Отговаря за провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на следните ресори:

  • финанси и управление на собствеността;
  • държавна собственост;
  • международни контакти и дейности, култура, образование, младежки дейности и спорт, социални дейности, етнически, демографски и интеграционни въпроси;
  • туризъм;
  • здравеопазване.

функции:

1. Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;

2. Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;

3. Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

Политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.

 

 

Огнян Рачев

Огнян Рачев

телефон - 052 / 688 221; факс - 052 / 600 953

e-mail: o.rachev@vn.government.bg

 

приемни дни: всеки трети четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00 ч.

записване: понеделник преди приема 9:00 до 12:00 ч. в центъра за административно обслужване на   адрес - гр.Варна, ул. Преслав №26 /партерен етаж/, тел. 052 688 120, е-поща e-office@vn.government.bg

 

Отговаря за провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на следните ресори:

  • административно- правно обслужване;
  • административен контрол;
  • дейности по защита на населението при бедствия и аварии, сигурност и опазване на обществения ред, опазване на културните и материални цценности, околна среда и води;
  • регионално развитие;
  • транспорт и устройство на територията.

функции:

1. Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;

2. Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;

3. Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

Политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.