Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q57
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U75

Контакти

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 03.08.2023

Административен адрес:

9000, гр.Варна, ул.Преслав 26

Областна администрация Варна

телефони за контакт:

052 688 388

052 688 222

електронна поща: press@vn.government.bg

с лице към хората