Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8009S11062THSUA504E4

Новини от 01.06.2023г. - Деца в неравностойно положение ще се обучават безплатно в тенис- спорта във Варна.

Дата на публикуване: 01.06.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

От 1-ви юни международен Ден на детето,  6 деца в неравностойно положение на възраст от 8 до 16 години, живеещи в Центровете за настаняване от семеен тип на територията на община Варна  получиха възможност да се обучават безплатно   в тенис–спорта. Инициативата е на областния управителна област с административен център Варна Марио Смърков, с подкрепата на Община Варна,  заниманията ще се провеждат на тенис кортовете в морската градина. Любезните домакини „Тенис клуб Черно море - Елит“ организираха вълнуващо тържество за малчуганите. Теренът, на който ще се осъществяват тренировките е собственост на държавата и се предоставя безвъзмездно на сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб Черно море - Елит“, на база сключено споразумение между Областна администрация Варан, община Варна и  сдружението. Разходите за съоръженията, треньорите, екипировката и всички останали дейности, свързани с обучението са за сметка на  сдружението. Периодът и графика за използването на спортния обект за обучението на младежите  ще се изготвя съвместно от  сдружението и Община Варна. Комплекс за социални услуги за деца и младежи при Община Варна ще създаде организация за транспорта и придружителите на децата. 
Марио Смърков, областен управител на област с административен център Варна откри събитието и поздрави децата по случай празника. Той подчерта, че  инициативата се провежда с цел подкрепа на децата и младежите в неравностойно положение, подобряване на психичното състояние и стимулиране на тяхното пълноценното развитие и изява. „Спортът възпитава дисциплина и точно това е идеята – да  се даде  на тези деца равна възможност и да им създаде перспектива, която да осмисли живота им оттук нататък“, в заключение заяви той.
 

Тенис клуб Черно море - Елит